Kontakt

Zgłoś zaginięcie
+ 48 22 654 70 70

W sprawie zaginionego dziecka
116 000

Pomóż! Poszukujemy osób

KRS 0000126459  
BAZA
Baza zaginionych O Fundacji

Status osoby zaginionej

Co oznacza, że policja poszukuje Cię jako osobę zaginioną?

Po zgłoszeniu zaginięcia policji, dane osoby zaginionej trafiają do ogólnopolskiego systemu policyjnego. Dzięki temu każdy policjant w Polsce wie, że dana osoba jest poszukiwana. W przypadku zaginięcia za granicą, o zaginięciu wie także policja w kraju zaginięcia. Jeśli do zaginięcia doszło w którymś kraju strefy Schengen, o zaginięciu wie policja wszystkich krajów wchodzących w tę strefę.

Policjant po znalezieniu osoby zaginionej (w wyniku podjętych czynności poszukiwawczych lub nawet przypadkowej rutynowej kontroli) ma obowiązek najpierw poinformować osobę zaginioną, że jest szukana, a po poznaniu jej decyzji co do kontaktu z rodziną, przekazać rodzinie za pośrednictwem jednostki policji prowadzącej sprawę zaginięcia informacje, na które osoba zaginiona wyraziła zgodę.

Policjant nie ma prawa zatrzymać czy zaaresztować osoby tylko na podstawie zaginięcia. Sytuacja będzie wyglądała odmiennie jeśli poszukiwana osoba jest osobą nieletnią bądź też jest poszukiwana z dodatkowych powodów np. niepłacenie alimentów, dezercja z wojska. Wtedy postępowanie policji regulują inne przepisy stosowne do sytuacji.
Jeżeli nie masz pewności co do swojej sytuacji prawnej możesz do bezpłatnie skonsultować to z naszym prawnikiem.

Co grozi nieletniej osobie zaginionej?

W przypadku wylegitymowania przez policję nieletnia osoba zaginiona zostanie zatrzymana, odprowadzona do policyjnej izby dziecka i tam oczekiwać będzie na rodziców. W przypadku wielokrotnych ucieczek taka osoba może mieć wyznaczonego kuratora.