Kontakt

Zgłoś zaginięcie
+ 48 22 654 70 70

W sprawie zaginionego dziecka
116 000

Pomóż! Poszukujemy osób

KRS 0000126459  
BAZA
Baza zaginionych O Fundacji

Pomoc prawna

Zniknięcie człowieka z jego dotychczasowego środowiska pociąga za sobą wiele konsekwencji również natury prawnej. Wobec takiej sytuacji rodzina osoby zaginionej często jest zupełnie bezradna.

Prawnicy Fundacji ITAKA pełnią dyżury telefoniczne pod numerami:

  • 116 000 – w sprawach dotyczących małych dzieci i nastolatków, w tym w przypadkach porwań rodzicielskich
  • 22 654 70 70  – w pozostałych sprawach związanych z zaginięciem

Porady prawne w kwestii porwań rodzicielskich po wcześniejszym umówieniu pod numerem 116 000

Polski porządek prawny nie przewiduje przepisów wprost regulujących sytuację osoby zaginionej. Jednak w ramach istniejących przepisów można rozwiązać wiele pojawiających się problemów.

Zobacz także nasze broszury informacyjne.