Kontakt

Zgłoś zaginięcie
+ 48 22 654 70 70

W sprawie zaginionego dziecka
116 000

Pomóż! Poszukujemy osób

KRS 0000126459  
BAZA
Baza zaginionych O Fundacji

Projekty edukacyjne

KAMPANIE REALIZOWANE PRZEZ
FUNDACJĘ ITAKA – CENTRUM POSZUKIWAŃ LUDZI ZAGINIONYCH

logo_nieuciekaj
NIE UCIEKAJ

 • Hasła kampanii: „Nie uciekaj! Ucieczka to nie rozwiązanie”, „Myślisz o ucieczce? Zadzwoń”
 • Cele kampanii: kampania „Nie uciekaj!” ma na celu ograniczenie liczby nastoletnich ucieczek z domu. W ramach prowadzonych działań Fundacja wskazuje nastolatkom rozwiązania alternatywne dla ucieczek, zaś rodziców i opiekunów edukuje w zakresie sposobów radzenia sobie z dorastającymi dziećmi.
 • Adresaci: Rodzice, opiekunowie, nauczyciele, nastolatki.
 • Czas trwania: Od 2003 r.
 • Media: Prasa, TV, billboardy, konkursy, foldery, publikacje, szkolenia, internet, e-learning, warsztaty, wydarzenia, pikniki, scenariusze lekcji, telefon 116 000.
 • Organizatorzy i partnerzy: ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Polpharma S.A., Unia Europejska w ramach projektu Daphne III, Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka
  i Nastolatka 116 000 finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  i Administracji oraz Orange Polska.

logo_stopdepresji
STOP DEPRESJI

 • Hasła kampanii: NIE JESTEŚ SAM W DEPRESJI, „Mężczyźni też płaczą”, „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję.”, „SREBRNY ODCIEŃ DEPRESJI” – depresja osób starszych.
 • Cele kampanii: Zwrócenie uwagi na depresję jako chorobę, która dotyka ludzi z różnych grup społecznych niezależnie od wieku czy płci. Uświadamiamy, że depresji można zapobiegać, depresja jest chorobą, którą trzeba leczyć.
 • Adresaci: Kobiety, mężczyźni, nastolatki, seniorzy.
 • Czas trwania: Pierwsza edycja kampanii ruszyła w 2011 roku, czwarta w 2016.
 • Media: Telewizja, radio, prasa, książki, internet, billboardy, wystawy, spektakle.
 • Organizatorzy i partnerzy: ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Polpharma S.A., Uniwersytet SWPS, Wydawnictwo Świat Książki, AMS.

OPIEKUJ SIĘ DZIECKIEM

 • Cele kampanii: Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu niedopuszczenia do sytuacji,
  w której może zaginąć dziecko.
 • Adresaci: Osoby dorosłe m.in. rodzice, pedagodzy, opiekunowie.
 • Czas trwania: Od 2003 r.
 • Media: Prasa, radio, TV, internet, materiały edukacyjne, szkolenia, warsztaty, spotkania.
 • Organizatorzy i partnerzy: ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Telefon
  w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka 116 000 finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Orange Polska.

BEZPIECZNA PRACA

 • Cele kampanii: Przeciwdziałanie zjawisku handlu ludźmi i pracy przymusowej oraz zmniejszenie liczby zaginięć wśród osób wyjeżdżających do pracy za granicę, promocja zasad bezpiecznej pracy i zwiększanie świadomości zagrożeń wynikających ze skorzystania z niesprawdzonej oferty.
 • Adresaci: Osoby dorosłe wyjeżdzające do pracy poza granicami Polski.
 • Czas trwania: Od 2011 r.
 • Media: Prasa, radio, TV, strona internetowa, infolinia, działania i materiały edukacyjne.
 • Organizatorzy i partnerzy: Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, honorowy patronat: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Komenda Główna Policji, pozostali partnerzy: Ambasada Wielkiej Brytanii, Polskie Forum HR i Gazeta Samorządu i Administracji.

PORWANIA RODZICIELSKIE

 • Cele kampanii: Naświetlenie problemu zjawiska porwań rodzicielskich. Bardzo często służby i instytucje odmawiają pomocy poszukiwawczej w takich sytuacjach, ponieważ porwanie rodzicielskie w Polsce nie jest przestępstwem. Porwania rodzicielskie traktowane są jedynie jako forma konfliktu wewnątrzrodzinnego.
 • Adresaci: Rodzice, służby państwowe.
 • Czas trwania: Od 2012 r.
 • Media: Prasa, radio, TV, strona internetowa, broszury, inne działania informacyjne.
 • Organizatorzy i partnerzy: Program wspierały Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  i Administracji, Unia Europejska (projekt Daphne) oraz firma Orange Polska.