Kontakt

Zgłoś zaginięcie
+ 48 22 654 70 70

W sprawie zaginionego dziecka
116 000

Pomóż! Poszukujemy osób

KRS 0000126459  
BAZA
Baza zaginionych O Fundacji

Zaginięcia osób dorosłych

Zaginięcia osób dorosłych mają różne przyczyny, a każda sprawa ma swój indywidualny charakter i przebieg. Do najczęstszych przyczyn należą jednak: depresja, nagłe wystąpienie zaburzeń psychicznych, wypadki, zasłabnięcia, a także świadome zerwanie kontaktu z bliskimi. Niektórzy spośród zaginionych to ofiary przestępstw (np. uprowadzenia, morderstwa), jednak są to pojedyncze przypadki.

Zaginięcia zdarzają się także wśród osób wyjeżdżające za granicę w poszukiwaniu pracy. Czasami osoby wyjeżdżające nie znają języka, nie wiedzą, gdzie zwrócić się po pomoc, bywają też oszukiwane przez nieuczciwych pośredników, w sporadycznych przypadkach padają ofiarami handlu ludźmi i są zmuszane do niewolniczej pracy.

Zobacz także: www.bezpiecznapraca.eu

Młode osoby dorosłe, ok. 20 roku życia decydują się na zerwanie kontaktu z rodziną, kiedy mają wrażenie, że ich styl życia odbiega od akceptowanego przez ich bliskich. Jest to też wrażliwy okres, w którym mogą ujawnić się pierwsze objawy chorób psychicznych (np. choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii, itp.), które mogą doprowadzić do zaginięcia

Dobrowolne, świadome odejścia z domu zdarzają się u osób w każdym wieku. Ludzie odchodzą, kiedy przerastają ich różnego rodzaju problemy (często finansowe lub emocjonalne), kiedy wydaje im się, że nie ma sposobu na ich rozwiązanie. Niektórzy z zaginionych układają sobie życie na nowo, znajdują pracę, wchodzą w nowe związki. Inni stają się bezdomnymi; tułają się po dworcach, nocują w schroniskach i przypadkowych noclegowniach. Niektórzy – nie widząc wyjścia z sytuacji, w której się znaleźli – popełniają samobójstwo.

Zobacz także: www.stopdepresji.pl

Czasem ludzie pragnąc zmiany w dotychczasowym życiu, opuszczają swe rodziny, nie chcąc pożegnania, nie zamierzają też informować, ani tłumaczyć bliskim swojej decyzji.

W ITACE szanujemy wolność każdego człowieka i jego prawo do decydowania o sobie. W takiej sytuacji informujemy zaginioną osobę, kto jej szuka i kto prosi o kontakt. Rozmawiamy, ale nie zmuszamy do kontaktu. To musi być dobrowolna decyzja.

Giną bez wieści także osoby w podeszłym wieku. Przyczyną zaginięcia w tym wypadkach są bardzo często choroby: wylew, demencja, choroba Alzheimera, depresja. Zdarza się, że starszej osobie przytrafia się wypadek poza domem, a w wyniku urazu może też stracić pamięć i nie być w stanie powiedzieć kim jest ani znaleźć drogi powrotnej do domu.