Kontakt

Zgłoś zaginięcie
+ 48 22 654 70 70

W sprawie zaginionego dziecka
116 000

Pomóż! Poszukujemy osób

KRS 0000126459  
BAZA
Baza zaginionych O Fundacji

Jakie są Twoje prawa?

Zniknięcie człowieka z jego dotychczasowego środowiska pociąga za sobą wiele konsekwencji również natury prawnej. Wobec takiej sytuacji rodzina osoby zaginionej często jest zupełnie bezradna. Polski porządek prawny nie przewiduje przepisów wprost regulujących sytuację osoby zaginionej. Jednak w ramach istniejących przepisów można rozwiązać wiele pojawiających się problemów.

broszurze, którą przygotowaliśmy, podpowiadamy, jak ochraniać majątek zaginionego, jak z tego majątku korzystać, a także jak ustrzec się przed pozostawionymi przez zaginionego zobowiązaniami. Wskazujemy, jak uzyskać pomoc ze strony państwa w zaistniałej sytuacji życiowej, jak sprawować władzę rodzicielską nad dziećmi bez udziału zaginionego rodzica. Informujemy również o prawach, jakie przysługują rodzinie zaginionego w kontaktach z policją i prokuraturą.

Przygotowaliśmy także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania prawne. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego z prawnikami ITAKI. Zobacz aktualne godziny dyżurów.