Kontakt

Zgłoś zaginięcie
+ 48 22 654 70 70

W sprawie zaginionego dziecka
116 000

Pomóż! Poszukujemy osób

KRS 0000126459  
BAZA
Baza zaginionych O Fundacji

Przekaż darowiznę

Czy zastanawiali się Państwo, jak czuje się człowiek, któremu nagle ginie dziecko, współmałżonek, rodzic albo bliski przyjaciel?

W Polsce codziennie ginie bez wieści 41 osób. ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych jest jedyną w Polsce organizacją pozarządową, która całościowo zajmuje się tematyką zaginięć. Szukamy zaginionych, pomagamy ich rodzinom i prowadzimy programy profilaktyczne. Działamy 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Informujemy osoby zaginione, jakie mają prawa i jak mogą otrzymać pomoc. Współpracujemy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Komendą Główną Policji, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w zakresie tematu handlu ludźmi oraz jesteśmy głównym ekspertem w Polsce w sprawie poszukiwań ludzi zaginionych.

Fundacja ITAKA jest organizacją niedochodową. Wszelką pomoc świadczymy bezpłatnie. Poszukujemy zaginionych dzięki hojności darczyńców i sponsorów. Zachęcamy do wsparcia naszych codziennych działań poszukiwawczych oraz kampanii społecznych. Szukamy również partnerów do długotrwałej współpracy.

Jak firmy mogą wesprzeć działania fundacji ITAKA?

I. Można współfinansować koszty działań poszukiwawczych osób zaginionych, realizowanych przez fundację ITAKA – żadna instytucja publiczna nie zapewnia stałego finansowania poszukiwań osób zaginionych w Polsce.

II. Można pomóc fundacji ITAKA w zakresie prowadzenia punktu poradnictwa oraz grup wsparcia dla rodzin osób zaginionych – jest to jedyna i wyjątkowa forma pomocy dla tysiąca rodzin w Polsce.

III. Można wesprzeć nasze kampanie profilaktyczne:

  • Kampanię „Lecz depresję”, której celem jest zmniejszenie liczby zaginięć spowodowanych depresją;
  • Kampanię „Bezpieczna praca”, której celem jest zmniejszenie liczby zaginięć Polaków szukających pracy zagranicą; Kampanię „Nie uciekaj”, której celem jest zmniejszenie liczby ucieczek nastolatków w czasie wakacji.

Jeśli chcesz nam pomóc, skontaktuj się z naszym działem PR i Fundraisingu.