Kontakt

Zgłoś zaginięcie
+ 48 22 654 70 70

W sprawie zaginionego dziecka
116 000

Pomóż! Poszukujemy osób

KRS 0000126459  
BAZA
Baza zaginionych O Fundacji

Wspieraj regularnie

Zlecenie stałe to wygodna forma płatności dla osób posiadających konto osobiste w banku. Aby z niej skorzystać, należy złożyć w banku dyspozycję stałego zlecenia obciążania ROR.

Zlecenie może być realizowane w dowolnych odstępach czasu, np.: co tydzień, miesiąc, dwa miesiące.

Nawet 5 zł wpłacane regularnie to dla nas ogromna pomoc! Dzięki Tobie będziemy mogli usprawnić poszukiwania zaginionych dzieci i dorosłych!

Dane potrzebne do ustalenia stałego zlecenia:

Nazwa odbiorcy
ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
skr. poczt. 127, 00-958 Warszawa 66
Nr rachunku
74 1600 1169 0003 0132 0849 5155
Tytułem
Darowizna na cele statutowe. Kod: INT2

UWAGA! Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, prosimy o telefon do biura ITAKI: 22 620 16 10 (w godz. 9-17).