Kontakt

Zgłoś zaginięcie
+ 48 22 654 70 70

W sprawie zaginionego dziecka
116 000

Pomóż! Poszukujemy osób

KRS 0000126459  
BAZA
Baza zaginionych O Fundacji

Zadzwoń

Czekamy na telefony od wszystkich tych, którzy wiedzą coś o losie osoby zaginionej. Czasem przekazanie informacji może uratować komuś życie. Prosimy także o kontakt pracowników współpracujących z ITAKĄ służb i instytucji: policjantów, pracowników szpitali, pielęgniarki środowiskowe, wychowawców w świetlicach i noclegowniach.

Numer naszej linii wsparcia: 22 654 70 70.

Jeżeli z jakichś powodów wolą Państwo wysłać wiadomość prosimy o kontakt mailowy. Na pytania odpowiadamy na bieżąco.