Kontakt

Zgłoś zaginięcie
+ 48 22 654 70 70

W sprawie zaginionego dziecka
116 000

Pomóż! Poszukujemy osób

KRS 0000126459  
BAZA
Baza zaginionych O Fundacji

Aktualne zaginięcia

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie, w sprawie o sygn. Akt I Ns 59/21, zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie uznania za zmarłego Waldemara Bolesława Zygmunta Lubienieckiego, urodzonego dnia 2 maja 1928 r. w Warszawie, syna Feliksa i Władysława, ostatnio przebywającego w obozie koncentracyjnym w Mittelbau-Dora w lutym 1945, a o którym brak wiadomości o dnia 11 kwietnia 1945 r.

Sąd wzywa zaginionego, aby w terminie trzech miesięcy zgłosił się do Sądu Rejonowego w Piasecznie, bowiem w przeciwnym razie może zostać uznany za zmarłego.

Sąd wzywa też wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi Rejonowemu w Piasecznie.