Kontakt

Zgłoś zaginięcie
+ 48 22 654 70 70

W sprawie zaginionego dziecka
116 000

Pomóż! Poszukujemy osób

KRS 0000126459  
BAZA
Baza zaginionych O Fundacji

Aktualne zaginięcia

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie w związku z wnioskiem o uznaniem osoby za zmarłą, wzywa Piotra Michała Wyrembaka urodzonego 23 maja 1983 r., syna Lesława i Jadwigi, z domu Badzaj, aby w terminie do dnia 31 lipca 2024 zgłosił się do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, I Wydział Cywilny, ul. Świdnicka 51, 56-200 Dzierżoniów, telefon 74 63 34 211.

Sąd wzywa także wszystkie osoby, które mogą mieć informację o Piotrze Michale Wyrembaku do przekazania ich Sądowi we wskazanym terminie.